ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) kan udløses af mælk

ALS er en sjælden nervesygdom, som kan give mange forskellige symptomer. Eksempelvis kraftnedsættelse i arme eller ben, samt føleforstyrrelser og sammentrækninger i fingre, arme og ben. Andre kan få synkebesvær samt besvær med at tale og tygge.

I starten af sygdomsforløbet viser ALS sig forskelligt fra patient til patient, men i slutfasen er forløbet mere ensartet. Måske fordi behandlingen til sidst i forløbet også er mere ensartet – synkebesværet i slutfasen gør, at mange får sondemad baseret på nervebelastende mejeriprodukter. Dette kan speede afslutningsfasen op.

Mejeriprodukter belaster nervesystemet. Forskning viser, at mælk kan give multipel sclerose, som er en anden form for sclerose end ALS. Læs mere om multipel sclerose

Flere videnskabelige undersøgelser har fundet statistiske sammenhænge mellem ALS og nogle landbrugspesticider. Se mere på PubMed fra National Institutes of Health søg på “pesticide” og “amyotrophic”.

Als rammer ca. 3 ud af 100.000 mennesker, og dette tal er svagt stigende. Flest mænd rammes og flertallet er over 50 år, når sygdommen bryder ud. Forløbet og overlevelsesraten er forskellig fra person til person, men den gennemsnitlige overlevelse er 3 år fra man har fået konstateret ALS. Den kan dog forlænges ved brug af respirator.

© Komælk.dk - 2024

Web