BØRN BLIVER HØJE AF MÆLK

Mælk stimulerer børns vækstfaktorer og måske deres vækst, viser flere studier fra Institut for Human ernæring på KVL. Med den nye viden er der bedre udsigt til at hjælpe underernærede børn, der vokser dårligt.

05.09.2006 af Karen Grønkjær Kjeldsen, mejerinoter, Uge 36 – 2006, Nyhedsbrev fra Mejeriforeningen

Et højt indtag af mælk ser ud til at have en positiv effekt på børns højdevækst, har forskere fra Institut for Human Ernæring på KVL fundet ud af gennem studier af danske, raske børn.

I de nyeste undersøgelser af 60 drenge på otte år, har forskerne analyseret, hvilke dele af mælken, der har indflydelse på vækstfaktorer i blodet. I to grupper har drengene i en uge fået henholdsvis valle og kasein i mængder, der svarer til halvanden liter mælk om dagen. Da ugen var omme kunne man måle en stigning i vækstfaktorerne i blodet hos begge grupper, fortæller adjunkt Camilla Hoppe fra Institut på Human Ernæring på KVL.

”Det overraskede os, at kaseinet og vallen har indflydelse på hver sin vækstfaktor. Det kan betyde, at man har brug for alle mælkens elementer,” siger hun.

Tidligere har forskerne lavet lignende studier, hvor drengene fik proteiner fra kød og fra mælk. Og det var kun i mælkegruppen, at der kunne måles øgede vækstfaktorer i blodet.

”De sammenhænge, som vi ser i studierne, kan man ikke overføre til det enkelte barn, så man skal som forældre ikke regulere sine børns mælkeindtag efter dette, men rette sig efter de officielle anbefalinger om en halv liter fedtfattig mælk om dagen,” siger Camilla Hoppe.

Kan hjælpe hospitalspatienter og u-lande

I vores del af verden kan det både være positivt og negative med høje niveauer af vækstfaktorer i blodet, men op mod 25 pct. af alle verdens børn under fem år er for lave i forhold til deres alder. Denne gruppe børn har ringere mental udvikling, arbejdsevne og øget risiko for infektionssygdomme.

Forskernes fund giver et potentiale for at udvikle produkter baseret på mælk eller mælkekomponenter, som mere målrettet kan afhjælpe dårlig vækst.

”Når vi ved, hvilke komponenter i mælken, der øger børns vækst, har vi mulighed for at finde frem til, hvordan vi bedst hjælper de grupper af børn, der vokser dårligt. Det kan f.eks. være de store grupper af verdens befolkning, der som følge af dårlig højdevækst har nedsat arbejdsevne og er syge. Ligesom mennesker på hospitaler, der har nedsat appetit eller lever af sondemad, kan have glæde af den nye viden,” siger Camilla Hoppe.

De nye resultater er blevet præsenteret på et møde arrangeret af World Food Programme. Man fandt resultaterne interessante og overvejer i større udstrækning at lade mælkepulver indgå som en bestanddel i nødhjælpsrationer.

© Komælk.dk - 2024

Web