Mælkeprotein kan give sukkersyge

Den danske forsker Camilla Hoppe, DTU, har dokumenteret en stærk sammenhæng mellem mælkeindtagelse og et højt blodsukker hos 8-årige drenge. Se hendes offentliggjorte forskningsresultater

(læs mere om Camilla Hoppe)

Ifølge en laboratorietest på universitetet i Toronto har børn med sukkersyge syv gange så mange antistoffer mod komælksproteiner i blodet, sammenlignet med raske jævnaldrende.

Finske forskere har rettet mistanke om, at proteinet i komælk, givet til børn i deres første halve leveår, kan fremme udviklingen af insulinkrævende diabetes, hvilket bekræftes af følgende citat: “Man har dog fundet, at anvendelsen af komælksbaseret modermælkserstatning i stedet for modermælk i de første 3-4 levemåneder synes at være forbundet med en let øget risiko for senere at udvikle insulinkrævende diabetes.” Arne Astrup, formand for Ernæringsrådet. “Madkassen”, Helse nr. 3. 1997.

Tidlig indtagelse af komælk øger risikoen type I diabetes ca. 1,5 gange. Se forskning

© Komælk.dk - 2024

Web