DTUs Fødevareinstitut laver mejeripropaganda

Intet billede

Udgivet den 14. juni 2015 16:14

Forfatter: Gert Karlson

Kategori: Nyheder

Kommentarer: 0

Rapport virker som ren propaganda. Er DTUs fødevareinstituttet mon betalt af landbruget ?

af Emil Bier

DTUs fødevareinstitut ser ud til at være en utroværdig propagandacentral for mejerierne:

Danske forskere har længe sagt at tobaksrygning/alkohol  er vores største svøbe, men de har glemt, at mælkefedt  giver ca. otte gange større dødelighed i lande med højt indtag af mælkefedt i forholdet til lande med lavt indtag (Japan).(WHO statistik: J. Internal Med 1989, 225 Suppl 1 39 – 44).

At danske forskere fremkommer med en rapport som konkluderer at man skal have 2 – 3 portioner  mælk, mælkeprodukter, ost  svarende til 1/4 – 1/2 liter mælk virker utroværdigt, idet mejeriprodukter netop indeholder mættet fedt- mælkefedt. Nedenstående rapport har netop denne konklusion  (side 70).

I en rapport benævnt “Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter, ost i Danmark 2010” af DTUs fødevareinstitut og gengivet i mindst 33 forskellige medier, er næsten alle konklusioner og referencer vildledende og i strid med litteraturen. Der er tale om et rent propagandaskrift som fremstiller mælk som et sundt levnedsmiddel. Man har simpelthen glemt, udeladt og forvrænget de fleste resultater, da de fleste resultater fra verdenslitteraturen slet ikke ses benyttet – hvis de går imod instituttets industri-opfattelse af mælk mv. En af rapportens forfattere, Anne Marie Beck, anbefaler således undervægtige at indtage sødmælk og snyde lidt ved at hælde fløde i sovsen (24.11.2003, Mejeriforeningens, seminar).

Fødevareinstituttet siger at ost er sundt – det er ikke korrekt
I fødevareinstituttets konklusion står der at mælk og ost er en integreret del af dansk madkultur og et fornuftigt islæt i kosten. Man skriver at et lavere indtag af mælk end 250 ml giver risiko for utilstrækkeligt indtag af kalcium. Men glemmer at berette at DK har en ekstrem høj risiko for knoglebrud fordi vi indtager for meget protein herunder mælke og kød produkter. Man opfatter mælkeprotein som et godt næringsstof, selvom mælkeprotein, ost er det mest knoglebeskadigende fødevare man kender. Når noget er negativt som mættet fedt – omtaler rapporten det fx således: “Men mælk og ost er også væsentlige bidragydere til mættet fedt og transfedtsyrer” (konklusionen side 69).

Selvmodsigende rapport om knogleskørhed
Man beskriver mælk og ost som vigtige kilder til energi, protein og fedt. Og man beskriver at mælk og ost er væsentlige kilder til et i øvrigt lavt indtag af transfedtsyrer – samtidig med at man i tabellen skriver at transfedtsyreindholdet fra ost og fedt udgør 48 % af alle transfedtsyrer man indtager med kosten! (Side 12). Man glemmer at der er en direkte sammenhæng mellem animalsk fedt (mælkefedt og kødfedt) og dødelighed. Således har DK ca 23 x højere risiko for brystkræftdødelighed end El Salvador (“The China Study”, side 85). Og da mælke og kødprodukter indeholder mættet fedt er det nok en svær opgave at fortælle befolkningen at det er sunde fødevarer, idet også proteinerne giver knogleskørhed og at ost er det mest knoglebeskadigende fødevare man kender det giver mest syre til kroppen og syreindholdet i blodet gør blodet  så surt  at  for hver gram animalsk protein man indtager taber man ca. 1 mg calcium. De lande der indtager mindst animalsk protein er også de lande der har den laveste risiko for knoglebrud, danskerne har således den fjerde højeste risiko for knoglebrud ud af 33 lande med al den mælk og ost vi konsumerer. Danske læger anbefaler ost mod knogleskørhed selvom ost er den fødevare der giver mest knogleskørhed – har højst PRAL værdi – en værdi for syreproduktion. Fødevarestyrelsen har nægtet at svare på hvorfor vi har en så høj risiko med al den ost og mælk vi konsumerer og hvorfor de anbefaler ost og mælk – mod knogleskørhed! Man nævner ikke med et ord at mættet fedt er den største faktor for dødelighed her i landet idet det giver kræft og hjertesygdomme og ca. 80 andre sygdomme. Se mere på “No milk” på nettet (eller søg PRAL her på komælk.dk). Hvis man indtager grøntsager og særlig spinat kan man modvirke syren i kroppen.

En hollandsk forsker, D. Kromhout konkluderer at en diæt med lavt indhold af mættet fedt (kød og mælkefedt) og transfedtsyrer nedsætter risikoen for hjertesygdomme. (Pub Health Nutr. 2001, april 4, 2b 441 – 57).

Man bliver sundere ved at undgå mælk og mejeriprodukter
En gennemgang af verdenslitteraturen af Amy Lanou,  i afdelingen for Health og Welness, universitetet i North Carolina hedder det:
• at knogleskørhedsrisikoen er størst hos befolkningen i lande hvor der indtages mest kalk, mælkeprodukter og animalsk protein.
• at mælkeprodukter ikke ser ud til at hjælpe på knoglebruds risiko
• at man får prostatakræft og æggestokke kræft og autoimmune sygdomme  af mælk og mejeriprodukter
• at man bliver sundere hvis man undgår mælk og mejeriprodukter

 (Am Clin Nutr 2009;89, suppl 1638S – 42S)

Jeg gennemgår her nogle af de misinformationer fødevareinstituttet bringer i deres propaganda. Noget tyder på at deres sprogbrug fx ordet myter – kommer direkte fra mejerierne som anvender samme ordvalg når de skal beskrive deres version af virkeligheden.

Fødevareinstituttes usandheder:

1.
Om prostatakræft hedder det at der er op til 2,2 gange risiko for denne kræfttype  ved indtag af mejeriprodukter , men  det er ikke korrekt der er  op til ca 100 gange større risiko for prostatakræft ved højt indtag af mælk  (Int. J.Cancer 98,262,- 267,    2002).

2.
Om endetarmskræft mener det statsbetalte fødevareinstitut at der er en nedsat risiko  (side 69), men de glemmer at der er ca, 8 gange større risiko i en oversigt over 28 lande og deres indtag for at dø af endetarmskræft.( Nutr. and Cancer 55,(2), 151-156, 2006).

3.
Om metabolisk syndrom,  blodtryk, sukkersyge, lipid(fedt) sammensætning fremgår det af fødevareinstituttets “information at risikoen for metabolisk syndrom er ca 0,8 x  ved indtag af mejeriprodukter – altså en lavere risiko, mens der i litteraturen  er refereret op til 30 x risiko ved højt indtag af mælk (Diabetes Care 14, 1991, 1081 – 83).

4.
Om hjertesygdomme ses gennemsnitligt ingen sammenhæng mellem  mejeriprodukter og  sygelighed, mens der i litteraturen er beskrevet en ca 9 gange større dødelighed ved højt indtag af mælkeproteiner (Finland) i forholdet til lande med lavt indtag (Japan).(Int. J Cardiology, 33,  1991,  191 – 198.)

5.
Man skriver at det er en myte at proteiner gør blodet surt. “Ingen fødevarer kan ændre kroppens overordnede syre base balance, selvom pH godt kan variere lokalt i fæces  og urin”. Men der er en direkte sammenhæng mellem indtag af animalsk protein i mange lande og frakturrisiko og de lande der får mindst protein (syre) har op til 200 gange lavere risiko for frakturer – knoglebrud (Calcif tissue 1992, 50, 14 – 18).) Der findes mange beskrivelser i litteraturen af  de  mekanismer der gør blod surt ved højt indtag af proteiner (aminosyrer) – men man mener det modsatte på DTUs fødevareinstitut!   I en tysk undersøgelse anbefales der at man indtager mindre kød ,ost ,mælk, æg, fisk, brød  og spiser flere grøntsager for at gøre blodet mere basisk – det  beskytter  skelettet, mens den første fødevaregruppe er med til at opløse skelettet (PRAL er et udtryk for syre /baseindhold i  fødevarer). (Pub Health Nutr. 2008, Mar, 11 (3) 300 – 6). Desuden skriver man at “et lavt indtag af mejeriprodukter muligvis medfører en øget risiko for frakturer”, men fødevareinstituttet skylder os en forklaring på at netop mejerivarer – ost –  har den højeste PRAL værdi (syretal) og disse fødevarer giver maksimal opløsning af skelettet, mens spinat og grøntsager giver baseoverskud. Jo flere planteproteiner man spiser i forholdet til animalsk protein (mælke og kødprotein) jo lavere risiko har man for hoftebrud (Hvad er det du drikker, 2010, side 43). Proteiner gør blodet surt, men kan neutraliseres fra kalcium i skelettet. (American Journal of Clinical Nutrition, 1995; 61 (4) ).

6.
Man kan ikke se nogen sammenhæng mellem  indtag af mejeriprodukter og sklerose: “man kan ikke konkludere vedrørende multipel sklerose”,  mens der er beskrevet en ca 200 større risiko for højt  indtag af komælk og sklerose  (Neuroepidemiology,1992, 304 – 12) eller (“the China Study” side 197).

7.
Man skriver at mejeriprodukter giver ringere risko for diabetes, men glemmer at Finland har ca 15 gange så høj risiko for diabetes som Japan idet indtaget af mælk (gram A1 betakasein) og diabetes ser ud til at følges ad jo mere mælk jo mere diabetes ( Hvad er det du drikker? 2010,  side 51).

8. I rapportens konklusion kan man ikke finde nogen konklusion på om mælk  skaber   æggestokkræft.  Man har glemt at der i en oversigt over 32 lande er ca 5 gange lavere risiko for denne kræftform hos lande der drikker lidt mælk. (Am J. Epidemiol. Vol 130, no 5 1989 904 -909)

10. Mælk øger risikoen for tidlig pubertet. (Medical Hypoteses, 72, 2009, 631 -639)

Sammenfattende kan kan konkludere at fødevareinstituttet  har filtreret næsten alle negative referancer om mejeriprodukter væk. Man taler ikke om PRAL, men afviser – i en faktabox –  at animalske proteiner giver syreoverskud. Man kommer til positive resultater i næsten alle tilfælde og glemmer underdriver og selekterer så det passer ind i mejerisektorens krav en sektor der nok bidrager væsentligt til instituttets økonomi.

Man glemmer at dødeligheden i 40 lande er direkte sammenhængende med indtag af mælk. (Cirkulation, 1993, 88, 2771- 2779).Således er dødeligheden over 5 gange større i Finland end i Frankrig og mælkeindtaget er da også betydlige lavere i Frankrig – man glemmer at virkeligheden ikke skabes ude på en fødevarebetalt institut.

Man kan ikke finde særlig gavnlige eller skadelige stoffer i mælk (konklusion side 70). Man har ikke fundet ud af at mættet fedt (mælke og kødfedt) slår de fleste danskere  ihjel. Man kender ikke noget til at Danskerne har den højeste risiko for at få testikelcancer ud af 10 lande (Environ Health Perspectives vol 104 suppl 4 aug 1996 741 – 803) og man har ikke identificeret eet stof som er skadeligt som førnævnte artikel er fuld af.

Man glemmer hovedbudskabet: at mættet fedt øger dødeligheden væsentligt, det omtaler fødevareinstituttet ikke med eet ord.  Men man fortæller at alle de stoffer der findes i mælk er uskadelige, man glemmer blødgørere, dioxin, mættet fedt, østrogener, transfedtsyrer, allergi, laktose intolerance, mad cow syndrom, pesticider etc. se fx “No Milk” hvis du vil vide mere. Man fortæller ikke at man kan undgå ca 98 %  af alle fedtopløselige gift stoffer som dioxin, blødgørere  mv ved at spise vegetarisk mad i modsætning til kød og mælkeprodukter.

Det er for dårligt at et statsbetalt institut lader sig spænde for mælkeindustriens propagandavogn – den med en halv liter mælk om dagen kunne blive fulgt op med information hvorfor DK har en ekstrem høj risiko for knoglebrud – men det ville måske ødelægge lidt at skrønen med at mælk er sundt og hvem vil det?

Emil Bier
63, Randersgade,
2100,  Ø
Copenhagen
Denmark

tel;0045 28390891

 

Kommentér denne artikel

© Komælk.dk - 2024

Web