Fødevarer vi stoler på

DTU vil hjælpe de danske forbrugere, så de med få klik kan hente brugbar viden om fordele og ulemper ved at spise de fødevarer, som er på hylderne i supermarkedet

Udgivet den 11. november 2019 1:24

Opdateret den 11. november 2019 1:31

Forfatter: Gert Karlson

Kategori: Nyheder

Kommentarer: 0

Tags: DTU Flemming Bager Prostatakræft Sødmælk

For nylig meddelte DTU i artiklen Fødevarer vi kan stole på, at fødevarer kan indeholde stoffer, som kan skade sundheden. DTU Fødevareinstituttet vurderer risici i hele jord til bord-kæden for at sikre fødevaresikkerheden, så hverken danske eller internationale forbrugere bliver syge af den mad, de spiser.

Forskning.dk, som Komælk.dk samarbejder med, har i anledning af artiklen spurgt Flemming Bager, Afdelingschef for DTU Fødevareinstituttet, om DTU også vil fremlægge en liste over de hormoner og andre stoffer, som mælk indeholder.
Anledningen er, at DTU gennem tiderne har forsket en del i mælk og mejeriprodukter. Forskning.dk spurgte derfor DTU om hvilke hormoner, der eksempelvis bliver ødelagt (som jo kan være godt), når råmælken forarbejdes til forskellige mejeriprodukter? Det er Forskning.dks opfattelse, at væksthormonet IGF-1 er ret problematisk, da det blandt andet forøger risikoen for både brystkræft og prostatakræft voldsomt.

– Vedr. det du skriver om mælk og cancer, så er billedet vist ikke helt entydigt – omend det er et delområde hvor vi ikke er særligt stærke, skriver Flemming Bager og fortsætter:

Sødmælk giver prostatakræft

– Der er epidemiologiske undersøgelser, der har vist en statistisk sikker sammenhæng mellem indtag af sødmælk (whole milk) og prostatakræft – bl.a. i en større oversigtsartikel, vist fra 2016. Der er dog forskel på statistisk sammenhæng og årsagssammenhæng. Forfatterne spekulerer i, at årsagen kan bestå i en interaktion mellem en D-vitamin variant og calcium – de nævner ikke noget om væksthormonet, og de fandt kun sammenhæng for ’whole milk’, ikke øvrige mejeriprodukter. Sammenhængen du nævner til brystkræft er ny for os.

Flemming Bager henviser til kræftforskere – evt. Kræftens Bekæmpelse – som har bedre overblik over den eksisterende videnskabelige litteratur.

– Mælk – og mejeriprodukters – indhold af mættet fedt og sammenhæng til hjerte-kar sygdomme. Der er vi ved at gennemgå den videnskabelige litteratur og der kommer en rapport eller en videnskabelig artikel i starten af næste år, som det ser ud lige nu, slutter Flemming Bager.

DTU har mange kasketter

I artiklen fra DTU stod følgende “I Danmark har der været en lang tradition med at holde risikovurdering og risikohåndtering adskilt. DTU Fødevareinstituttet udarbejder risikovurderinger på fødevareområdet, mens Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen står for risikohåndteringen.”

Forskning.dk har ikke spurgt DTU, om instituttet anser det som en interessekonflikt, at DTU udover at være på Finansloven, og rådgiver for staten, også laver forskning, som er bestilt og betalt af industrien – herunder mejerisektoren.

Kommentér denne artikel

© Komælk.dk - 2024

Web